Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Margoliusz
0413 8ecf
Reposted fromHenrX HenrX viasucznik sucznik
Margoliusz
2827 3726
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
Margoliusz
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’
Margoliusz
...czasem tak cholernie ciężko jest powiedzieć komuś, że się go potrzebuje...
— za bardzo potrzebuje...

February 19 2017

Margoliusz
1386 5974
Jak świętowałem Dzień Kota
Reposted fromjozefspace jozefspace viasucznik sucznik
Margoliusz
6214 233d
Reposted frombudas budas viasucznik sucznik

15 Keyboard Shortcuts for Lazy People

miguelofthedark:

More here.

 I’mma feel so savvy if I remember any of these.

Reposted fromimmortaldefense immortaldefense viaOhSnap OhSnap
Margoliusz
3470 931c
Reposted fromDennkost Dennkost viasucznik sucznik
Margoliusz
0896 01f7
Reposted fromsosen sosen viaOhSnap OhSnap
Margoliusz
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Margoliusz
Margoliusz

February 16 2017

Margoliusz
8175 7805
always too sober
Margoliusz
3079 0648 500
Reposted fromcontroversial controversial viaqbshtall qbshtall

February 15 2017

Margoliusz
Reposted frompunisher punisher viasober sober
Margoliusz
5919 e8d2
Et tu, soup.io, contra me?
Reposted fromaugustus augustus viaschottladen schottladen
Margoliusz
1758 152f 500
Meat, meet meat.
Margoliusz
9310 0950
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viasucznik sucznik
Margoliusz
-Bambo, co jest naszą największą dumą narodową żeby dać na banknot?
-Zawsze lubiłem tą kupę kamieni.
and so, they were kangz
Reposted fromSardion Sardion viaOhSnap OhSnap
Margoliusz
And it is, in fact, 2015!
Reposted fromlevune levune viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl